Eğitim Akımları

Eğitim Akımları - Thenejdet.com

Eğitim Akımları – Bilenus.com

Daimicilik

 • Eğitim hayata hazırlıktır.
 • Amaç akıllı ve seçin insanları yetiştirmek
 • Maddi ve manevi öğeler önemlidir.
 • Eğitim entelektüel ve evrenseldir.
 • Değişime kapalı tek tip insan yetiştirmek.
 • Maynard Hutcing
 • Mortimer J. Adler
 • Temeli Realizm ve İdealizm
 • Eflatun, Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Kant, Hegel (İdealist)
 • Aristo, Comenius, Locke, Herbart (Realist)

 

Esasicilik

 • Realizm ve idealizme dayanır.
 • Okulun görevi öğrenciye bilgi aktarmaktır.
 • Eğitimin hedefi çocuğun sosyalleşmesini sağlama, kültürel mirası aktarmadır.
 • Öğretmen etken öğrenci edilgendir.
 • Ceza serbest.
 • Ezberci eğitim ve değerlendirme

İlerlemecilik

 • Pragmatizme dayanır.
 • Evren bir süreç olduğundan ne mutlak bir iyi ne mutlak bir kötü vardır.
 • Bilim ve bilimsel yöntem ön planda.
 • Problem çözme basamakları
 • Eğitim yaşantılar yoluyla istendik davranışlar oluşturma sürecidir.
 • Uygulamaya ağırlık verilmelidir.
 • Öğrenci merkezli programlar söz konusudur.
 • Eğitim yaşamdır, yaşama hazırlık değil.

Yeniden Kurmacılık

 • İlerlemeciliğin devamıdır.
 • Eğitim bir değişim ve denge aracıdır.
 • Eğitimin hedefleri dünya uygarlığını kurma, başarı ve insanların mutluluğunu sağlama.
 • Eğitim yalnız yaşam değil aynı zamanda gelecektir.
 • Önemli olan amaçlardır.
 • Eğitimin görevi toplumu sürekli yeniden şekillendirmektir.
 • Toplumu değiştirmede temel sorumluluk okuldadır.
 • Uygulamaya ağırlık verilmelidir.

Natüralizm

 • TemsilciSi J.J. Rousseau’dur.
 • İnsan doğal bir varlıktır.
 • Öğrenci merkezli ve demokratik eğitim öğretim programı.
 • İlgi ve yetenekler doğrultusunda eğitim ön planda.
 • Bilgi keşfettirilmeli.
 • Programlar belli bir yaşa kadar soyut olmamalı.
 • Varoluşçuluk
 • İnsan her şeyden önemlidir.
 • Kişi kendi kararlarını kendi vermelidir.
 • Eğitimin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
 • En uygun yöntem Sokratik yöntemdir.
 • Açık okul sistemi kurulmalıdır.

Açık okulun öğeleri:

 • Öğrenci öğrenmeye karşı isteklidir.
 • Açık okul öğrenme yeridir.
 • Eğitim durumları net bir şekilde tanımlanmıştır.
 • Çeşitli ve değişik öğrenme ortamları vardır.
 • Temele tek tek öğrenciler alınmalıdır.

 

About the author

Psikolojik Danışman, Web Master, Gsm Teknisyeni ve Potansiyel Yazar