Özel İsimler Sözlüğü Özeti ( Amelie Nothomb)

Özel İsimler Sözlüğü Özeti ( Amelie Nothomb)

Özel İsimler Sözlüğü Özeti ( Amelie Nothomb)

Nilvona  kasabada  yaşayan bir işçi eşidir. Kocası onu sıkça döverdi. Kasabadakilerde farklı değildi. Hepsi  nedensiz  yere birbirine kinle  bakıyorlardı. Kocasının  ölümüyle  tek yakını pavel  yani oğlu kalır. Pavel   içki içer pek  hoşuna gitmez. Sonra  kendini sosyalizme verir. Toplantılara gider. Kitap okur. Onların hristiyanlık   hakkındaki   düşünceleri  ve  oğlunun  yakalanma ihtimali yüzünden  endişelenir. Adrey sonradan pavel’in fabrika müdürüyle tartışması   nedeniyle   tutuklanır.  Arkadaşları n tasfiyeleriyle Nilvona fabrikada işe girer. Sonra Andrey  hapisten çıktıktan sonra  Anna’ya gizliden okuma- yazma  öğretir. Anna oğlunun  kendisine söylemediği bazı  yanlarını  Andrey’den öğrenir. Yani oğlunun Saşa’yı sevdiğini ve , dava yüzünden  evlenemediğini  öğrenir.  Pavel  hapishaneden  çıktıktan  sonra  evlerine  baskınlar devam eder. İspiyoncu  Isay’ın ölümünden sonra  sıklaşır  fakat tutuklanma olmaz. Pavel  ve arkadaşları bir mayıs hazırlıkları yapar. Pavel işçi bayramında  bayrağı  taşıyacağını öğrenir ve  bu durum  Pavel’in tutuklanmasına veya  sürgüne gönderilmesi  anlamına gelmektedir.  Ana  bilinçli olmasına  rağmen Pavel’in  inadını yenemedi.  Bir  mayıs  bildirilerinden sonra  herkes  sokağa  dökülür   ve yürüyüşe geçerler.  Askerlerle   karşılaşınca  gurupta  Pavel, Andrey  ve birkaç arkadaşı   kalır. Askerler   onları  hapseder.  Nilvona kente  gider. Nikolay  isminde  bir gencin evinde  kalır. Nilvona fabrikada çalışır.  Dava için  hemde oğlu için bir şeyler yapmak istemektedir. Rıbin isimli  arkadaşı  vardır ve takıma karşı büyük  kin  duymaktadır.Pavel  ve Andrey  devrimin   kansız bir şekilde  yapılması taraftarıdır.  Pavel  ve arkadaşları  Rıbin’in  halkı isyana  sürükleyeceğini  düşünmektedir. Anna   bu görevi  üzerine  alır.  Anna  Rıbin’e   bildiriler  gönderir. Rıbin  bildirileri  gönderir. Rıbin bildirileri  köylere dağıtır. Mahkeme günü gelir.  Anna   mahkemeden korkmaktadır.  Mahkemenin düşündüğü gidi gitmez.  Diğerlerine  mahkeme  tarafından  sürgün  cezası  verilir.  Mahkemeden sonra  Pavel  ve arkadaşları   Pavel’in konuşmasını  basılmasına  ve dağıtılmasına karar verir. Nilvona  oğlunun konşmasının dağıtımını üstlenir.  Köye giderken  trende  bir  kafiyenin  peşinde olduğunu fark eder. Kafiyenin üzerine yürümesiyle  bağıra  bağıra  insanların acılarını ve sistemin aşağılık  yanlarını anlatmaya  başlar. Bir yandan  oğlunun konuşmalarını   etraftaki aç beyinlere  dağıtmaktadır. Sonunda  kan Reva için  tekme ve tokatlarla  tutuklanır.

About the author

Psikolojik Danışman, Web Master, Gsm Teknisyeni ve Potansiyel Yazar